Inloggen: | Panellid

Copyright

Copyright © 1996 - 2020 Multiscope

Alle rechten voorbehouden. Op alle informatie op de Multiscope website is een copyright van toepassing. Tenzij anders vermeldt is het niet toegestaan om de inhoud van deze website op te nemen in documenten, websites of in enig ander materiaal dat anderszins beschikbaar wordt gemaakt met of zonder winstoogmerk zonder onze voorgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze diensten. Niets op deze website vormt op zich een aanbod voor onze diensten. Alle contracten voor onze diensten zullen schriftelijk overeengekomen worden, waarbij algemene voorwaarden en/of specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn

 

Het is toegestaan om voor eigen gebruik delen van deze website af te drukken of welke pagina dan ook te downloaden naar de lokale vaste schijf van uw PC. Onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding en de opname van een link naar de Multiscope website is het wel toegestaan om delen van de secties nieuws en weblog op te nemen, dan wel te citeren in documenten, websites of enig ander materiaal.

De hiervoor beschreven voorwaarden en bepalingen zijn onderhevig aan en zullen worden ge´nterpreteerd volgens het Nederlandse recht.


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar