Inloggen: | Panellid

Disclaimer

Informatie

Multiscope besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij attenderen u er op dat informatie op deze website enige tijd geleden geproduceerd kan zijn.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze diensten. Niets op deze website vormt op zich een aanbod voor onze diensten. Alle contracten voor onze diensten zullen schriftelijk overeengekomen worden, waarbij algemene voorwaarden en/of specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn

Links

Op deze site bevinden zich links naar andere sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

Reacties

Multiscope is niet verantwoordelijk voor reacties die door bezoekers geplaatst worden via het weblog en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. De reacties zijn de persoonlijke mening en verantwoordelijkheid van de schrijver en vertegenwoordigen dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of visie van Multiscope. 

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Noch Multiscope noch gelijk welke persoon die optreedt in naam van Multiscope alsmede eventuele toeleveranciers of gelieerde bedrijven zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie in deze publicatie.

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van winsten en of contracten, verlies van gegevens, schade aan uw computerhardware of -software, verlies van transacties, verlies van goodwill of reputatie, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaartegoeden, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gebruik en/ of gevolgschade voortvloeiende uit of in verband met deze website of de erin vervatte informatie of gegevens. Aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie wordt hiervan niet uitgesloten.

Indien enige bepaling van deze disclaimer om welke reden dan ook onwettig, nietig of onafdwingbaar zal blijken, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht voor zover zij onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, maar dit zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen

Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar