Effectmeting

Met een effectmeting stelt u vast of bijvoorbeeld een wijziging in uw bedrijfsvoering of een marketingcampagne het gewenste effect heeft gehad. U vergelijkt de huidige situatie met de oude situatie. Daarbij stelt u de vraag of de verandering die u gemaakt heeft, er voor gezorgd heeft dat het doel dat u voor ogen had, ook daadwerkelijk bereikt is.

Om daar achter te komen, helpt Multiscope u met het meten van de resultaten van de verandering. Voor zo’n onderzoek zijn vaak 2 metingen nodig. Eerst wordt de huidige situatie gemeten door middel van een 0-meting. Na afloop van uw campagne of enige tijd na de wijziging in de bedrijfsvoering voeren we een 1-meting uit en stellen we vast of er een significant verschil is tussen de eerste en tweede meting. Op deze manier ontdekken we of het gewenste effect is bereikt.

Een effectmeting kan worden gebruikt als monitoringsonderzoek. We kunnen het onderzoek periodiek uitvoeren om ontwikkelingen of trends te volgen. Denk bijvoorbeeld aan uw klanttevredenheid of om de effecten van wijzigingen in uw beleid te monitoren. We spreken met u de frequentie en het aantal respondenten af, en zullen gedurende een afgesproken periode meerdere metingen verrichten. Zo ziet u het effect tussen de verschillende situaties.

Portfolio

Accenture
Bol.com
Bovag
Eneco
Holland Casino
Jaarbeurs
Jan Linders
KNHB
Lewis
MKB Nederland
Pearle
De Persgroep
postnl
prins
pwc
Tom Bastian

Meer informatie?

Neem bij vragen contact met mij op via e-mail of telefoon. Ik help u graag verder!

Tom Bastian

tom@multiscope.nl