Naamsbekendheidonderzoek

Een naamsbekendheidonderzoek laat weten of uw merk, product of organisatie bekend is bij uw doelgroep. Een hoge naamsbekendheid zorgt ervoor dat potentiële klanten eerder voor uw bedrijf kiezen dan voor de concurrent. Daarnaast geeft uw naamsbekendheid inzicht in de resultaten van uw marketingactiviteiten.

U voert bijvoorbeeld voorafgaand aan een campagne een nulmeting uit waarmee de naamsbekendheid op dat moment gemeten wordt. Na afloop van de campagne wordt een nieuwe meting gedaan. Zo wordt het effect van de campagne inzichtelijk en kunnen de resultaten gebruikt worden bij de opzet van nieuwe campagnes.

Daarnaast maakt een naamsbekendheidonderzoek inzichtelijk hoe uw naamsbekendheid zich verhoudt ten opzicht van die van uw concurrenten. Uw concurrenten worden in het onderzoek meegenomen om de geholpen naamsbekendheid te meten. De respondent geeft aan welke organisaties hij (her)kent.

Naamsbekendheid is in te delen in verschillende niveaus:

Top of Mind

Het deel van de respondenten dat de betreffende naam ongeholpen als eerste naam noemt wanneer men wordt gevraagd namen van bedrijven, personen, producten, merken etc. te noemen met betrekking tot een specifiek onderwerp. Wanneer twee namen nagenoeg dezelfde spontane naamsbekendheid genieten kan de ´top of mind´ naamsbekendheid (Afgekort: TOMA) een preciezer inzicht geven in de krachtsverhouding tussen namen.

Spontane naamsbekendheid

Het deel van de respondenten dat de naam ongeholpen noemt wanneer men wordt gevraagd namen van organisaties, personen, producten, merken etc. te noemen met betrekking tot een specifiek onderwerp. Zo zal een groot deel van de Nederlanders Coca Cola of Pepsi Cola spontaan noemen wanneer men gevraagd wordt naar merken cola.

Geholpen naamsbekendheid

Het deel van de respondenten dat na het tonen van een naam zegt de naam te herkennen (er dus eerder van gehoord te hebben).

Vaak wordt een naamsbekendheidonderzoek uitgevoerd in combinatie met een imago-onderzoek.

Portfolio

Accenture
Bol.com
Bovag
Eneco
Holland Casino
Jaarbeurs
Jan Linders
KNHB
Lewis
MKB Nederland
Pearle
De Persgroep
postnl
prins
pwc
Tom Bastian

Meer informatie?

Neem bij vragen contact met mij op via e-mail of telefoon. Ik help u graag verder!

Tom Bastian

tom@multiscope.nl