Features

Enquête

 • Point-and-click
 • enquêtes opstellen
 • Onbeperkt aantal enquêtes
 • Tot onbeperkt aantal completes*
 • 50+ vraagtypes (o.a. NPS, drag and drop mindmap, conjoint)
 • Geschikt voor smartphone en tablet
 • Enquêtesjabloon in eigen huisstijl
 • Meertalige enquêtes
 • Vragenlijsten kopiëren
 • Antwoorden randomiseren
 • Afbeeldingen als antwoordoptie
 • Afbeeldingen invoegen
 • Video invoegen
 • Audio invoegen
 • Routing op basis van antwoorden
 • Antwoordmogelijkheden verbergen
 • Antwoorden uit eerdere vragen terug laten komen
 • Random routingblokken
 • Enquête testen
 • Enquête beveiligen
 • Printen enquêtes
 • Printen codering enquêtes
 • Toepassen van quota stops
 • Toepassen van screenouts

 

Veldwerk

 • Uitnodigingen via e-mail
 • Werving via weblink
 • Werving via pop-up
 • Werving via layer
 • Extra beveiliging met inlogscherm
 • E-mailsjabloon eigen template
 • Uitnodigingen via extern panel
 • E-mailadressen uploaden
 • Versturen reminders
 • Opsplitsen van verzendingen
 • Inplannen van verzendingen
 • Data meesturen met link
 • Data ontvangen met link
 • Uitgebreide responsmonitoring
 • Indelen van wervingsgroepen
 • Opmerkingen en suggesties respondenten ontvangen en beheren
 • Inzicht in afhaakpunten

Panel

 • Opbouwen van een panel
 • Aanpasbare ledeninterface
 • Integratie in eigen website
 • Selecties op basis van deelname, demografie en eerder gegeven antwoorden
 • Beloningssysteem (punten sparen, jackpot, doneren aan goed doel)
 • Analyse doorstroom en activiteit
 • Analyse profiel
 • Analyse uitschrijfredenen
 • Opschoonmogelijkheden

 

Rapportage

 • Tabellen
 • Kruistabellen
 • (kruis)tabellen opslaan
 • (kruis)tabellen delen
 • Tabellen in eigen huisstijl
 • Data exporteren naar CSV (of Excel)
 • Codeboek voor data
 • Data exporteren naar SPSS
 • Extra export opties voor CSV en SPSS
 • ODBC koppeling met SPSS
 • Automatisch gegenereerde SPSS syntax met labeling
 • Open vragen classificeren
 • Numerieke vragen
 • classificeren
 • Gesloten vragen hergroeperen
 • Open antwoorden hergroeperen
 • Wegen van resultaten
 • Rapportmodule incl. tabellen en grafieken
 • Overzichtelijke dashboards
 • Dashboard in eigen huisstijl
 • Openbare link voor dashboard

 

Gebruikers

 • Onbeperkt aantal gebruikers
 • Diverse gebruikersniveaus; van volledige tot beperkte toegang

 

Divers

 • 24x7x365 online webapplicatie
 • Koppeling aan IP-adressen
 • Sessie time-out
 • SSL certificaat (https verbinding)
 • Web interface
 • Beveiligde omgeving in datacenters