Omschrijving

DELA biedt als dienstverlenende coöperatie ondersteuning bij uitvaarten. De organisatie heeft 21 crematoria en 54 uitvaartcentra in Nederland. Tevens is het de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland en België.

Om de naams- en productbekendheid van het dienstenportfolio van DELA te meten voert Multiscope maandelijks een meting uit onder n=750 Nederlanders tussen de 40 en 85 jaar oud. In het onderzoek komen onder andere Top of Mind, spontane en geholpen naamsbekendheid aan bod. Tevens worden kennis van het dienstenportfolio, voorkeur voor uitvaartverzekeraar en de mate van overweging van diverse uitvaartverzorgers van de Nederlandse consument inzichtelijk gemaakt.

DELA krijgt maandelijks inzage in de resultaten door middel van een door Multiscope ontwikkeld gepersonaliseerd dashboard. In deze rapportage zijn de maandelijkse resultaten zichtbaar en worden verschillen tussen voorgaande metingen, provincies of leeftijdscategorieën weergegeven.

Details

  • KlantCoöperatie DELA
  • Jaar2020/2021
  • TypeMaandelijkse meting naams- en productbekendheid
  • DoelgroepNederlanders tussen de 40-85 jaar oud
  • WebsiteDELA.nl