Inhoud E-bike Monitor

Inleiding

Management Summary

1. Markt

1.1 Aantallen

1.2 Waarde

1.3 Potentie

2. Aanbieders

2.1 Naamsbekendheid

2.2 Bezit en aankoopintentie

2.3 Nieuw en gebruikt

2.4 Online en offline

3. Verzekeringen

3.1 Verzekerden

3.2 Kosten

3.3 Verzekeraars

4. Onderhoud

4.1 Markt

4.2 Naar type e-bike

5. Gebruik en tevredenheid

5.1 Associaties

5.2 Profiel bezitter

5.3 Gebruik

5.4 Tevredenheid

5.5 Motivaties en drempels

Bijlagen

Verantwoording

Vragenlijst