Vraagtypes

Meer dan 50 vraagtypes

Tekst

De respondent antwoord op vraag zonder keuzemogelijkheden in een tekstvak. Ook is er een escape mogelijkheid voor als de respondent geen antwoord kan geven.

Radio Buttons

De respondent kan slechts één antwoord kiezen. Te gebruiken als u wilt dat de respondent een keuze maakt uit een vooraf vastgestelde lijst.

Drop Down

Met drop downs krijgt de respondent een lijst met mogelijke antwoorden op een vraag. Dit kunnen tekst antwoorden zijn, maar ook numerieke antwoorden.

Sliders

Via een slider kan aangegeven worden hoe iets wordt ingeschaald. Makkelijk om bijvoorbeeld op één scherm meerdere waarderingen te vragen. Sliders zijn ook goed te gebruiken bij het aangeven van percentages.

Checkbox

De respondent kan meerdere antwoorden kiezen. Te gebruiken als u wilt dat de respondent de mogelijkheid heeft om meerdere keuzes te maken uit een vooraf vastgestelde lijst.

Matrix

De matrixvraag geeft de mogelijkheid om de respondent in één scherm meerdere antwoorden te laten geven. Dit vraagtype wordt veel gebruikt om beoordelingen te geven.

Meerdere vragen

Om de lengte van de vragenlijst niet te lang te maken, of om vragen die bij elkaar horen samen te tonen, is het mogelijk meerdere vragen op één scherm weer te geven.

Mindmap

Met het mindmap vraagtype slepen respondenten hun keuzes naar een ander deel van het scherm, waarop ze de antwoordmogelijkheden op twee dimensies kunnen plaatsen.

Afbeeldingen

Bij veel vraagtypes is het mogelijk met afbeeldingen te werken. Dit maakt de vragenlijst visueler en verhoogt de respons. Dit kan bijvoorbeeld met het drag and drop vraagtype.

Video

U kunt respondenten een video laten zien binnen de vragenlijst. Het voordeel hiervan is dat respondenten niet worden verwezen naar andere sites en in uw enquête blijven. U kunt in hetzelfde scherm vragen stellen over de video.

Tekst

De respondent antwoord op vraag zonder keuzemogelijkheden in een tekstvak. Ook is er een escape mogelijkheid voor als de respondent geen antwoord kan geven.

Totaal meer dan 50 verschillende vraagtypes. U kunt contact opnemen voor custom vraagtypes.
Klik hier voor een compleet overzicht met alle vraagtypes.