Privacy verklaring

Privacyverklaring Multiscope – versie 3, 2013

Algemeen
Het vertrouwen dat Multiscope als online onderzoeksbureau geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor al onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kan worden. Multiscope conformeert zich vrijwillig aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Daarnaast onderschrijven wij de richtlijnen op het gebied van internet marktonderzoek die door deze vereniging zijn opgesteld. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Privacy
Multiscope verzamelt onderzoeksgegevens op verschillende manieren, waaronder online enquêtes, over een breed scala van onderwerpen. Multiscope is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. Multiscope geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Multiscope verzamelt niet alleen onderzoeksdata via haar eigen website, maar werkt ook veel in opdracht van derden of in samenwerking met partners. Hierbij kunnen data verzameld worden via online enquêtes die geactiveerd worden door middel van ´click stream intercept´ (HTML-layer), banners, buttons, e-mail of links op de websites van derden. Multiscope staat ook bij externe dataverzameling in voor de privacy van respondenten. Onderzoeksdata, waaronder resultaten, worden alleen in anonieme en/of geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners. Indien opdrachtgevers of partners prijs stellen op persoonlijk contact met respondenten, waardoor de anonimiteit niet meer gewaarborgd kan worden door Multiscope, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.

Vrijwillige deelname
Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Vaak verloot Multiscope prijzen onder de respondenten van een onderzoek. Contactinformatie, zoals uw e-mail adres, wordt in dit geval gebruikt voor het bekendmaken van de prijswinnaars. In sommige gevallen wordt er een vergoeding ter beschikking gesteld in ruil voor deelname aan een onderzoek, vandaar dat wij in zulke gevallen vragen naar bankgegevens.

Beveiliging
Multiscope neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Multiscope, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken. Alle medewerkers van Multiscope hebben in het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding onderschreven, dat zorgt voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens. In sommige gevallen komen onderzoeksdata binnen op servers van toeleveranciers van Multiscope. Deze toeleveranciers zijn in dit geval via een contract verplicht om de regels uit deze privacyverklaring in acht te nemen.

Cookies
Indien bij externe dataverzameling gebruik gemaakt wordt van HTML vragenlijsten, worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikers slechts eenmaal dezelfde vragenlijst voorgelegd wordt. Deze cookies worden NIET gebruikt om andere persoonlijke informatie in vast te leggen. Een “cookie” is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u dezelfde formulieren telkens opnieuw moet invullen. U kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. De informatie in een cookie zal door ons nooit gekoppeld worden aan privacygevoelige informatie.

Multiscope Online Panel System (MOPS)
In de meeste online enquêtes vragen wij toestemming aan de respondent om deze ook voor toekomstige onderzoeken te benaderen. Als men toestemt, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het Multiscope Online Panel Systeem (MOPS). Het Multiscope Online Panel System is aangemeld bij de Registratiekamer onder nummer P-0021195. Conform de regels van de registratiekamer kunt u uw gegevens inzien, wijzigen/aanvullen of verwijderen op de volgende pagina. Hiervoor heeft u een code en wachtwoord nodig, die u per e-mail van ons heeft ontvangen bij opname in het MOPS.

Wijzigen
Multiscope reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Daarnaast zullen wij hiervan ook berichten op onze homepage. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst per e-mail om uw toestemming vragen.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met panel@multiscope.nl.