Inhoud Duurzaam Wonen

Inleiding

Inhoud

Management Summary

1. Markt

1.1 Status woning verduurzamen

1.2 Energielabel

1.3 Financiële ondersteuning

1.4 Marktomvang

1.5 Segmentatie

2. Customer Journey

2.1 Motivatie en drempels

2.2 Oriëntatie

2.3 Beslismoment

2.4 Tevredenheid achteraf

3. Ventilatie

3.1 Investeringen

3.2 Marktaandelen merken

3.3 Intentie

4. Verwarming

4.1 Investeringen

4.2 Marktaandelen merken

4.3 Intentie

5. Isolatie

5.1 Investeringen

5.2 Marktaandelen merken

5.3 Intentie

6. Waterbesparing

6.1 Investeringen

6.2 Marktaandelen merken

6.3 Intentie

7. Energiezuinige verlichting

7.1 Investeringen

7.2 Marktaandelen merken

7.3 Intentie

8. Toekomst

8.1 Houding en acceptatie

8.2 Groeiprognose

8.3 Kansen en bedreigingen

Bijlagen

Verantwoording

Vragenlijst