Inloggen: | Panellid

Politiek schuldig aan afglijden maatschappij

’s-Hertogenbosch – 28 maart 2013. Het politieke klimaat van de afgelopen jaren is mede de oorzaak dat het steeds minder fijn is om in Nederland te wonen. Dit blijkt uit onderzoek dat online marktonderzoekbureau Multiscope uitvoerde onder 1.000 Nederlanders. Tweederde van de ondervraagden is van mening dat de politiek heeft bijgedragen aan de ‘verhuftering’ van de samenleving. 1 op de 5 geeft zelfs aan Nederland binnen 10 jaar te verlaten als ze de kans daarvoor krijgen.

Gebrek aan respect

Liefst 77% van de ondervraagden vindt dat de samenleving aan het afglijden is. Naast het politieke klimaat worden gebrek aan respect voor de medemens, en gebrek aan respect voor onder andere politie, hulpverleners en onderwijzers als belangrijkste redenen genoemd. Ook het individualisme (jezelf boven de gemeenschap stellen) en de totale verharding van de maatschappij zijn volgens velen belangrijke oorzaken.

Grootste ergernissen

In het onderzoek is gevraagd naar de grootste ergernissen van Nederlanders op het gebied van overlast, verkeersovertredingen, vervuiling en onbeleefd gedrag. De grootste ergernis is vernieling van openbaar bezit. Gevolgd door zwerfafval en het niet aangeven van richting bij afslaan in het verkeer. De complete top 10:

Grootste ergernissen Nederlanders

Geen weerwoord

Ondanks dat Nederlanders de samenleving zien afglijden en vele ergernissen omtrent hufterig gedrag hebben, doet men er zelf weinig aan om het te voorkomen. Driekwart van de ondervraagden vermijdt hufterig gedrag en overlast, probeert zich er niet aan te ergeren of neemt gewoon geen maatregelen als ze met overlast geconfronteerd worden.

Harder en strenger beleid

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat Nederland voor een hardere aanpak van overlast pleit. De helft is voor strengere rechtshandhaving, een zogenaamd ‘lik op stuk beleid’. Daarbij vindt ruim een kwart (28%) dat de politie harder moet ingrijpen. Veel mensen zoeken de oplossing ook bij de opvoeders. 43% vindt dat er op scholen meer aandacht moet zijn voor zaken die de maatschappij positief doen veranderen en een derde ziet een oplossing in verplichte opvoedcursussen voor kind en ouder. Het is niet te laat is om het tij te keren. Met de stelling dat de verloedering van de samenleving een onoplosbaar probleem is, is 81% het oneens.

Methodiek en verantwoording

De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij in totaal 1.000 leden het onderzoek volledig hebben ingevuld. Het onderzoek is representatief voor de online populatie.

Over Multiscope

Multiscope is toonaangevend op het gebied van online marktonderzoekpanels. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (140.000+ leden), B2B panel (70.000+ leden) en een zevental gespecialiseerde doelgroepenpanels. Tevens ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met de opbouw, beheer en exploitatie van eigen panels en levert het software voor online marktonderzoek. Daarnaast loopt Multiscope voorop op het terrein van social media research. Met Momentum levert Multiscope een tool waarmee data uit social media verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt.

Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

- 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ 2006

+ 2005

+ 2004

+ 2003

+ 2002

+ 2001

+ 2000


Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar