Inloggen: | Panellid

Top 20 sites van 2005

's-Hertogenbosch - 02-12-2005. Voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft online onderzoeksbureau Multiscope haar ranglijst opgesteld van de best bezochte Nederlandse sites. De lijst is samengesteld op basis van Visiscan, het online bereiksmetingsysteem van Multiscope.

Top 20 sites van 2005

De dit jaar gepresenteerde ranglijst is wederom gebaseerd op 12 verschillende maandranglijsten voor 'grouped sites2'. De methodiek is daarmee exact gelijk aan die van 2004. De ranglijst telt dit jaar 3 nieuwe binnenkomers en kent een nieuwe nummer 1.

Top 20 sites 2005

De toppers

Google.nl neemt dit jaar met een gemiddeld bereik van 70% de nummer 1 positie in handen en streeft daarmee Startpagina.nl en Msn.nl voorbij. Van de nieuwkomers in de ranglijst is Speurders.nl duidelijk het meest succesvol. Speurders.nl weet binnen 15 maanden door te dringen tot de top 10 en is daarmee de meest succesvolle Nederlandse website introductie ooit.

Particuliere handelsplaatsen zitten in de lift. Naast Speurders.nl weten zowel Marktplaats.nl als Ebay.nl hun positie duidelijk te verbeteren. De andere nieuwkomers in de ranglijst, Staatsloterij.nl en Nu.nl stonden vorig jaar nog net buiten de top 20, op respectievelijk een 23e en 21e positie. Ook Msn.com groeit. Tot dit domein worden ook de weblogs van Spaces.msn.com gerekend.

Zowel Postbank.nl als Rabobank.nl weten hun positie te consolideren. Abnamro.nl blijft met een 25e positie net buiten de top 20.

De verliezers

De grootste dalers in de ranglijst zijn Ilse.nl en Startkabel.nl. Ilse.nl lijkt duidelijk het slachtoffer van een groeiend Google.nl. Startkabel.nl heeft wellicht toch te weinig onderscheidende waarde ten opzichte van Startpagina.nl. Telegraaf.nl (21), Schoolbank.nl (23) en Kpn.com (26) vallen dit jaar uit de top 20. Uitgever De Telegraaf weet de daling echter ruimschoots te compenseren met dochteronderneming Speurders.nl. Schoolbank.nl kwam in 2004 nog nieuw binnen in de ranglijst, maar weet haar positie niet vast te houden. Waarschijnlijk speelt de introductie van een abonnementssysteem hierin een rol. Kpn.com heeft duidelijk last van het toenemende succes van de websites van belangrijke concurrenten.

Overige trends en conclusies

Ook buiten de top 20 zijn een aantal opvallende verschuivingen en trends waarneembaar. Versatel.nl stijgt maar liefst 194 posities naar een 56e plaats. Belangrijkste verklaringen zijn de integratie van het merk Zonnet, de introductie van diverse consumentendiensten (bijvoorbeeld voetbal) en een hogere zichtbaarheid voor het merk als gevolg van reclamecampagnes. Ook Talpa.tv is een snelle groeier. Met een 96e positie en een gemiddeld bereik van 21% heeft Talpa.tv de mogelijkheid om door te stoten naar een hogere ranking.

Web-log.nl lijkt op weg naar een positie binnen de top 20. Het totale weblog segment kende het afgelopen jaar een groei van 150%. Hiermee groeit dit segment duidelijk harder dan de markt. De verzamelplaats van weblogs kan hiervan profiteren.

In het kielzog van stijgende e-commerce bestedingen en een stijgende groei van marktplaatsen weten ook de vergelijkingssites steeds beter te scoren. Marktleiders Kelkoo.nl, Kieskeurig.nl en Vergelijk.nl weten alledrie hun positie te verbeteren.

Tot slot weten Belastingdienst.nl en Nl.wikipedia.org met respectievelijk een stijging van 33 en 70 posities snel te groeien. Daarnaast zijn er vele kleinere sites op financieel gebied die nieuw binnenkomen op lagere posities in de algemene ranglijst. Zij weten actiematig heel goed in te spelen op een tegenvallende economie.

De meeste ontwikkelingen maken duidelijk dat het internet zich in het afgelopen jaar steeds meer heeft ontwikkeld van informatiekanaal naar transactie en interactiekanaal. Steeds meer internetgebruikers raken ervaren met het medium en gebruiken het web daarom ook voor steeds meer verschillende doeleinden.

Verantwoording ranglijst

Twee criteria zijn gebruikt om de volgorde van de 'top 20 sites van 2005' te bepalen. Allereerst is gekeken hoe vaak een betreffende site in de maanden december 2004 t/m november 2005 in de uitgebreide top 100 ranglijst van Multiscope vertegenwoordigd was. Sites die 12 keer in de uitgebreide ranglijst voorkomen, staan per definitie hoger in de ranking dan sites die maar 11 keer in de uitgebreide ranglijst voorkomen. Daarna is gesorteerd op het gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand om de verdere ranking te bepalen. De ranglijst die op deze manier tot stand komt, bevat alle sites die tot de vaste waarden in de Multiscope Visiscan top 100 gerekend kunnen worden, gesorteerd naar unieke bezoekers. Sites die in de loop van het jaar zijn overgegaan naar een andere partij of een naamswijziging hebben doorgevoerd zijn met de nieuwe naam opgenomen.

Over Multiscope Visiscan

Multiscope Visiscan is hét online bereiksonderzoek voor websites. De dataverzameling verloopt volledig geautomatiseerd via een representatief panel van 1.500 Nederlandse internetgebruikers. Dit panel is voorzien van geavanceerde logsoftware, die realtime en op continue basis registreert welke websites de panelleden bezoeken. Met de gehanteerde methodiek kunnen middelgrote en grote Nederlandse websites volgens een eenduidige en objectieve standaard met elkaar vergeleken worden. Voor deze vergelijking wordt het criterium van 'unieke bezoekers' gehanteerd. Multiscope Visiscan is bij uitstek geschikt voor selectie van websites voor online advertising, benchmarking, concurrentieanalyse of onafhankelijke trendanalyses. Voor meer informatie zie:
http://www.multiscope.nl/visiscan.phtml

1 Msn.nl en Msn.com zijn separaat opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat de content op beide sites duidelijk verschillend is. Van Msn.com is alléén de Nederlandstalige content meegeteld.
2 In deze ranglijst worden verschillende url's samengevoegd welke duidelijk bij elkaar horen. Voorbeelden van een grouping zijn:
  • verschillende subdomeinen van éénzelfde hoofddomein (vb: info.multiscope.nl en onderzoek.multiscope.nl wordt multiscope.nl)
  • dezelfde sites met of zonder www. ervoor (vb: www.multiscope.nl, multiscope.nl en www1.multiscope.nl wordt multiscope.nl)
  • sites met exact dezelfde content maar met een ander hoofddomein (vb: www.visiscan.nl en www.multiscope.nl wordt multiscope.nl)
Van het opnieuw gedefinieerde hoofddomein wordt een ongedupliceerd bereik berekend.


Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ 2006

- 2005

+ 2004

+ 2003

+ 2002

+ 2001

+ 2000


Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar