Inloggen: | Panellid

Verkeersinfarct vraagt intelligente pacemaker

's-Hertogenbosch - 22 juni 2007. Ondanks het feit dat 90% van de Nederlanders vindt dat de verkeersaders verstopt zijn, denkt een meerderheid dat intelligente middelen het verkeersinfarct kunnen genezen. Men zoekt de oplossingen echter eerder in kwaliteit dan kwantiteit. Zo ziet men de uitbreiding van het wegen- of spoornet niet als dé oplossing. Dit blijkt uit marktonderzoek van Multiscope onder 1.564 leden van haar online panel.

Nederland raakt verstopt

Van de ondervraagden is 90% het eens met de stelling "Nederland raakt verstopt". Hierbij zitten automobilisten en openbaar vervoer reizigers op één lijn. Bijna 1 op 3 (32%) ergert zich minimaal een aantal keer per week tijdens het woon - werk verkeer. Toch denkt een meerderheid van 52% dat door het treffen van de juiste maatregelen de huidige vervoersproblemen grotendeels oplosbaar zijn. Volgens de ondervraagden zijn piekbelasting, welvaart en vrachtverkeer de voornaamste veroorzakers van de verstoppingen. Opvallend is ook dat 21% een falende overheid als schuldige aanwijst.

Top 10 oplossingen verkeersinfarct

Kwaliteit boven kwantiteit

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat ondervraagden het ontlasten van het vervoersnet op piekmomenten als de belangrijkste oplossing zien. Telewerken en het spreiden van werktijden worden het meest genoemd, terwijl uitbreiding van wegen of openbaar vervoer minder favoriet zijn.

Overwegend positief over Betuwelijn

Van de ondervraagden verwacht bijna de helft (49%) dat de ingebruikname van de Betuwelijn tot minder vertragingen leidt op het spoor. Meer dan 62% denkt zelfs dat de Betuwelijn voor een afname van files zal zorgen omdat minder goederen door vrachtverkeer vervoerd hoeven worden.

Weinig flexibel

Het blijkt nagenoeg onmogelijk om personen uit hun huidige vervoersmiddel te krijgen. Minder dan 1 op 5 (19%) zegt dat maatregelen effect hebben op het vervoersmiddel dat men kiest voor het dagelijkse woon - werk verkeer. Ondanks de verstoppingen heeft slechts de helft van de ondervraagden de afgelopen vijf jaar iets veranderd met betrekking tot het eigen reisgedrag. Het aanpassen van werktijden (17%), ander werk zoeken (14%), een alternatief vervoersmiddel (10%) en dichter bij het werk gaan wonen (10%) worden daarbij het meest genoemd.

Tijd belangrijker dan geld

Uit het onderzoek blijkt verder dat de ondervraagden de factor tijd belangrijker vinden dan de factor geld. Men is namelijk veel beter op de hoogte van de benodigde tijdsinvestering van een alternatief vervoersmiddel (64%) dan van de kosten van dit alternatief (43%). Het duurder maken van brandstof en/of auto's is bovendien volgens slechts 1% (auto) respectievelijk 7% (openbaar vervoer) van de ondervraagden een adequate oplossing voor het verkeersinfarct.

Over Multiscope

Multiscope is toonaangevend op het gebied van online marktonderzoekpanels. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (100.000+ leden) en B2B panel (30.000+ leden). Daarnaast ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met de opbouw, beheer en exploitatie van eigen panels.

Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

- 2007

+ 2006

+ 2005

+ 2004

+ 2003

+ 2002

+ 2001

+ 2000


Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar