Inloggen: | Panellid

Visitor profiling techniek

's-Hertogenbosch - 27-03-2001. Online onderzoeksbureau Multiscope heeft een nieuwe gestandaardiseerde methode ontwikkeld, welke bedoeld is om opdrachtgevers snel een helder inzicht te verschaffen in het profiel van de websitebezoekers. In de praktijk blijkt het succes van een website nauw samen te hangen met de kennis over de bezoeker. Door een gebrek aan fysiek contact ontbreekt het in de virtuele wereld vaak aan een scherp beeld van de bezoeker. Multiscope biedt met de 'Visitor Profiling' techniek de mogelijkheid om snel en kosteneffectief de bezoeker te leren kennen.

Techniek in het kort

Aangezien het een onderzoek naar de bezoeker van een website betreft, is online onderzoek vanzelfsprekend. De uitvoering van een visitor profiling onderzoek is gebruiksvriendelijk voor zowel opdrachtgever als respondent. Vanaf de server van Multiscope kan een 'Random Respondent Selector' aangestuurd worden, die volstrekt willekeurig respondenten selecteert voor het onderzoek. Deze selector kan gedurende de onderzoeksperiode eenvoudig in een website geïntegreerd worden. Hierdoor verschijnt een popup scherm met een vragenlijst voor iedere nader te bepalen website bezoeker (bijvoorbeeld iedere bezoeker, of iedere tiende bezoeker). Het is ook mogelijk om bezoekers, die zich op een mailinglist hebben ingeschreven, uit te nodigen voor het onderzoek.

De bezoeker wordt slechts éénmalig verzocht om deelname doordat gebruik gemaakt wordt van cookies. Na verzending van de vragenlijst worden de antwoorden van de respondenten digitaal verzonden naar de online enquête database van Multiscope. Multiscope zorgt voor het technische gedeelte van het onderzoek, waaronder het omzetten van de vragenlijst naar HTML, het instellen van de Random Respondent Selector, het ontwikkelen van het introductie scherm (popup) en het inrichten van de database welke de antwoorden ontvangt. Een gestandaardiseerd visitor profiling onderzoek kan op deze wijze binnen enkele weken uitgevoerd worden.

Vraagstelling

Op basis van een jarenlange ervaring met het profileren van bezoekers van websites heeft Multiscope een set van een veertigtal vragen opgesteld, welke bezoekers van iedere willekeurige website duidelijk typeren. De vragenlijst geeft inzicht in de volgende kenmerken en variabelen:
  1. demografische kenmerken: typeren de bezoeker op algemene kenmerken als geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen
  2. sociografische kenmerken: beschrijven onder andere de vrijetijdsbesteding van de bezoeker
  3. webvariabelen: internet gedragskenmerken die de bezoeker optimaal typeren
  4. site-variabelen: omschrijven op een heldere manier de relatie van de bezoeker tot een site
  5. mediagedrag: via welke andere media kunt u de bezoeker bereiken?


Daarnaast komen het koopgedrag, bezitskenmerken en zakelijke kenmerken zoals branche, functie en zakelijke interesses aan de orde. Het uitgangspunt is weliswaar een gestandaardiseerde vragenlijst, maar deze wordt altijd in onderling overleg op de wensen van een opdrachtgever afgestemd.

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden door het uitgebreide informatiepakket telefonisch aan te vragen via nummer 073-6212122. Door op www.multiscope.nl onder 'Diensten' te kiezen voor 'Visitor Profiling' kan het informatiepakket ook via internet aangevraagd worden.

Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ 2006

+ 2005

+ 2004

+ 2003

+ 2002

- 2001

+ 2000


Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar