Meer dan 50 verschillende vraagtypes!

Socratos kent veel verschillende vraagtypes waarmee u uw enquête eenvoudig geheel naar wens kunt programmeren. U kunt onder andere kiezen voor open vragen, single choice vragen, multiple choice vragen en matrixen. Maar ook een combinatie van deze vragen is
mogelijk. Ook kunt u diverse media zoals afbeeldingen, geluidfragmenten en video in uw vragen verwerken. Op deze pagina zijn enkele vragen uit Socratos te vinden. Klik hier voor een compleet overzicht met alle vraagtypes.
 • Tekst

  De respondent antwoord op vraag zonder keuzemogelijkheden in een tekstvak. Ook is er een escape mogelijkheid voor als de respondent geen antwoord kan geven.
 • Radio Buttons

  De respondent kan slechts één antwoord kiezen. Te gebruiken als u wilt dat de respondent een keuze maakt uit een vooraf vastgestelde lijst.
 • Drop Down

  Met drop downs krijgt de respondent een lijst met mogelijke antwoorden op een vraag. Dit kunnen tekst antwoorden zijn, maar ook numerieke antwoorden.
 • Sliders

  Via een slider kan aangegeven worden hoe iets wordt ingeschaald. Makkelijk om bijvoorbeeld op één scherm meerdere waarderingen te vragen. Sliders zijn ook goed te gebruiken bij het aangeven van percentages.
 • Checkbox

  De respondent kan meerdere antwoorden kiezen. Te gebruiken als u wilt dat de respondent de mogelijkheid heeft om meerdere keuzes te maken uit een vooraf vastgestelde lijst.
 • Matrix

  De matrixvraag geeft de mogelijkheid om de respondent in één scherm meerdere antwoorden te laten geven. Dit vraagtype wordt veel gebruikt om beoordelingen te geven.
 • Meerdere vragen

  Om de lengte van de vragenlijst niet te lang te maken, of om vragen die bij elkaar horen samen te tonen, is het mogelijk meerdere vragen op één scherm weer te geven.
 • Mindmap

  Met het mindmap vraagtype slepen respondenten hun keuzes naar een ander deel van het scherm, waarop ze de antwoordmogelijkheden op twee dimensies kunnen plaatsen.
 • Afbeeldingen

  Bij veel vraagtypes is het mogelijk met afbeeldingen te werken. Dit maakt de vragenlijst visueler en verhoogt de respons. Dit kan bijvoorbeeld met het drag and drop vraagtype.
 • Video

  U kunt respondenten een video laten zien binnen de vragenlijst. Het voordeel hiervan is dat respondenten niet worden verwezen naar andere sites en in uw enquête blijven. U kunt in hetzelfde scherm vragen stellen over de video.

Voer zelf snel en eenvoudig online marktonderzoek uit!


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar