Inloggen: | Panellid

Methodieken

Imago

Een goed gedefinieerde bedrijfsidentiteit en helder inzicht in het externe en interne imago van een organisatie of merk zorgt ervoor dat iedere strategische beslissing raak is. Een imago bestaat uit twee componenten, namelijk een kenniscomponent (cognitief) en een attitudecomponent (affectief). In de praktijk worden deze componenten geoperationaliseerd door het meten van naamsbekendheid en reputatie.

pdf icon Kennisdocument: Imago (986 KB)

Naamsonderzoek

Welke naam is het meest geschikt om het product of de dienst te representeren dat u op de markt wilt introduceren? Om een goed onderbouwd antwoord op deze vraag te kunnen geven, heeft Multiscope een methodiek opgezet welke bestaat uit vier verschillende fases die achtereenvolgens doorlopen moeten worden. De fases die binnen de methodiek onderscheiden kunnen worden zijn: herinnering, voorkeur, associatie en waardekoppeling.

pdf icon Kennisdocument: Naamsonderzoek (416 KB)

Prijsmeter

De prijsgevoeligheidsmeter is een methode om de reactie van afnemers op het prijsniveau van een product of dienst te meten. Het is mogelijk met deze methode de prijselasticiteit van de vraag naar een product of dienst in te schatten en een voorzichtige afzetprognose te maken bij een aantal gekozen prijzen.

pdf icon Kennisdocument: Prijsmeter (571 KB)

Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar