Inloggen: | Panellid

Facebook gebruik verzevenvoudigd in 2 jaar

’s-Hertogenbosch – 13 december 2012. Onderzoeksbureau Multiscope heeft wederom de kennis, houding en het gedrag rondom social media in kaart gebracht. Uit het onderzoek, dat gehouden werd onder ruim 13.000 Nederlanders, blijkt dat het gebruik van social media een flinke stap heeft genomen. Grote winnaar is Facebook. Het gebruik van dit Amerikaanse netwerk verzevenvoudigde in de afgelopen 2 jaar.

Gebruik stijgt met 50%

Waar social media zich 2 jaar geleden nog in een overgangsfase leek te bevinden, is het nu echt onderdeel geworden van ons dagelijks leven. De naamsbekendheid is onverminderd hoog (97%) en het aantal mensen dat een profiel op minimaal één van de netwerken heeft, steeg van 89% naar 93%. De grote stijging zit vooral in het aantal uren dat we online aan het ‘socializen’ zijn.

In 2010 netwerkte Nederland 40 miljoen uur per maand, 2 jaar later is dat met 50% gestegen naar ruim 60 miljoen uur. Grootste stijger onder de netwerken is Facebook. 62% van onze tijd op social media besteden we aan Facebook, waar dat 2 jaar geleden nog 16% was. Met een naamsbekendheid van 92% is Facebook ook het bekendste netwerk. De naamsbekendheid van het zakelijke netwerk LinkedIn steeg relatief het hardst, van 46% naar 69%. Grote verliezer de afgelopen 2 jaar is Hyves. Het aantal ondervraagden dat aangaf een profiel op dit Nederlandse netwerk te hebben lag ruim een derde lager dan in 2010. Ondanks dat is Hyves, na Facebook, nog steeds het bekendste netwerk in Nederland. Google+ is het enige nieuwe netwerk dat in de afgelopen 2 jaar een rol van betekenis heeft weten te bemachtigen. Al blijft het aantal profielen (9%) nog ver achter bij de bekendheid (50%).

Social media Nederland 2012


Plafond nog niet bereikt

Als we naar de toekomst kijken is de groei er zeker nog niet uit. Bij de meeste netwerken verwachten gebruikers er het komende jaar meer gebruik van te gaan maken. Het is LinkedIn dat de grootste groei kan verwachten. 15% meer mensen zeggen vaker gebruik te gaan maken van LinkedIn dan minder. Hyves mag zich zorgen maken over haar gebruik in de toekomst. Er wordt 48% vaker gezegd dat mensen in de toekomst minder zullen ‘Hyven’ dan dat men dat meer zal gaan doen.

‘Echt’ contact verdwijnt niet

De belangrijkste reden om social media te gebruiken is contact onderhouden met vrienden/familie (63%) of oude bekenden/collega’s (57%) en als aangenaam tijdverdrijf (38%). Ruim een derde gebruikt het vooral om foto’s te delen.

60% van de ondervraagden is het oneens met de stelling dat ze door het gebruik van social media minder ‘echt’ contact hebben met mensen. Ondanks dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van social media geeft een relatief groot deel van de mensen (42%) aan dat social media een gevaar vormen voor hun veiligheid. Slechts 26% van de ondervraagden geeft aan zich hier geen zorgen over te maken.

Methodiek en verantwoording

De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij in totaal 13.492 leden het onderzoek volledig hebben ingevuld. Het onderzoek is representatief voor de online populatie.

Over Multiscope

Multiscope is toonaangevend op het gebied van online marktonderzoekpanels. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (140.000+ leden), B2B panel (70.000+ leden) en een negental gespecialiseerde doelgroepenpanels. Tevens ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met de opbouw, beheer en exploitatie van eigen panels en levert het software voor online markonderzoek. Daarnaast loopt Multiscope voorop op het terrein van social media research. Met Momentum levert Multiscope een tool waarmee data uit social media verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt.

1Het percentage van de internetpopulatie dat deze social media website kent. (geholpen naamsbekendheid)
2Het percentage van de internetpopulatie dat zegt een profiel / lidmaatschap bij deze social media website te hebben.
3Het percentage van de internetpopulatie dat zegt deze social media website in de afgelopen maand te hebben gebruikt.
4Aantal actieve gebruikers van deze social media website vermenigvuldigt met hun gemiddelde gebruiksintensiteit (uren per maand)
5Het percentage van de huidige gebruikers dat verwacht in het komende jaar meer of minder gebruik te maken van deze social media website.


Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013

- 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ 2006

+ 2005

+ 2004

+ 2003

+ 2002

+ 2001

+ 2000


Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar