Inloggen: | Panellid

Gebruik social media nadert hoogtepunt

’s-Hertogenbosch – 19 december 2013. Het aantal gebruikers van social media in Nederland neemt nog wel toe maar nadert zijn hoogtepunt. Het gebruik in uren van vooral Facebook nam in 2013 wel toe. LinkedIn kan in 2014 de meeste groei verwachten. Dat blijkt uit onderzoek naar de kennis, houding en het gedrag rondom social media onder 8.500 Nederlanders van onderzoeksbureau Multiscope.

Rek uit groei gebruikers, wel groei in uren

In 2013 was er nog groei te zien binnen de sociale netwerken. Deze was echter minder dan voorgaande jaren. Het aantal gebruikers van social media nadert zijn hoogtepunt. De winst valt voor netwerken niet meer te halen uit de groei van het aantal accounts. Groeien kunnen de netwerken wel in het aantal uren dat gebruikers er aan besteden. Gebruikers verwachten in de toekomst vaker gebruik van social media te gaan maken.

Facebook, Youtube en Twitter het bekendst

Facebook blijft het bekendst, 94% van de mensen kent dit netwerk. Nummer 2 is Youtube (82%) en het derde bekendste netwerk is Twitter (79%). In vergelijking met 2012 steeg de bekendheid van Instagram en Pinterest het hardst. De naamsbekendheid van Instagram steeg met 25%, die van Pinterest met 18%.

Social media Nederland 2013


Aantal gebruikers stijgt licht

Facebook, dat al het grootste netwerk was, groeide het hardst in 2013. Het aantal gebruikers is het afgelopen jaar met 7% gestegen. Die stijging is fors minder dan tussen 2010 en 2012, toen het gebruik met 44% steeg. Het lijkt er op dat Facebook hier zijn hoogtepunt heeft bereikt. Ook bij andere netwerken is de groei in gebruikers er uit. Youtube steeg nog maar 3% ten opzichte van 2012 en Google+ 1%. Het aantal mensen dat Twitter gebruikte (zelf posten of berichten van anderen lezen) daalde zelfs met 1%. Na Facebook steeg het aantal gebruikers van LinkedIn met 5% het meest.

Meer uren op social media

Het totaal aantal uren dat men spendeerde op social media steeg met ruim 39%. Deze stijging is vooral te danken aan het aantal uren dat we besteden aan Facebook en aan de lichte toename van het aantal gebruikers van social media. In 2012 zat een gebruiker gemiddeld 5 uur per week op Facebook, dit jaar is dat 6 uur en 10 minuten. Het aantal actieve uren op LinkedIn steeg ook, in tegenstelling tot het aantal uren dat aan Youtube, Twitter en Google+ besteed werd. Bij deze netwerken daalde dat aantal.

Verwacht gebruik in 2014

Ondanks dat het aantal gebruikers niet meer explosief stijgt, en het aantal besteedde uren voor een aantal netwerken aan het afnemen is, denken gebruikers zelf in 2014 meer gebruik te maken van social media. Vooral LinkedIn en Google+ kunnen rekenen op een toename van het gebruik. 21% van de gebruikers zegt LinkedIn meer te gaan gebruiken, tegenover slechts 6% die zegt komend jaar minder vaak op het netwerk aanwezig te zijn. Een verschil van 15%. Bij Google+ is dat verschil 10% in het voordeel van degenen die zeggen het vaker te zullen gaan gebruiken. Ook Twitter en Youtube kunnen een groei verwachten. Facebook kan een lichte groei verwachten (2%). Vorig jaar was dat echter nog 11%, ook daar daalt de groei dus.

Minder zorg om privacy

Ten opzichte van 2012 is men zich minder zorgen gaan maken over zijn privacy bij het gebruik van social media. In 2012 vond 26% dat social media een gevaar vormde voor zijn privacy, dit jaar is dat nog 22%. Eén op de 10 gebruikers leest vooral berichten van anderen, maar post zelf nooit iets. 12% noemt zich een actieve gebruiker en post veel. Contact houden blijft voor veel mensen de belangrijkste reden om social media te gebruiken. Ruim een derde gebruikt social media vooral als aangenaam tijdverdrijf. Eén op de 10 gebruikt zijn account om de kinderen in de gaten te houden.

Methodiek en verantwoording

De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij in totaal 8.500 leden het onderzoek volledig hebben ingevuld. Het onderzoek is representatief voor de online populatie.

Over Multiscope

Multiscope is toonaangevend op het gebied van online marktonderzoek en panels. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (140.000+ leden), B2B panel (70.000+ leden) en een negental gespecialiseerde doelgroepenpanels. Tevens ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met de opbouw, beheer en exploitatie van eigen panels en levert het software voor online marktonderzoek. Daarnaast loopt Multiscope voorop op het terrein van social media research. Met Momentum levert Multiscope een tool waarmee data uit social media verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt.

1Het percentage van de internetpopulatie dat deze social media website kent. (geholpen naamsbekendheid)
2Het percentage van de internetpopulatie dat zegt een profiel / lidmaatschap bij deze social media website te hebben.
3Het percentage van de internetpopulatie dat zegt deze social media website in de afgelopen maand te hebben gebruikt.
4Het aantal uren dat men zegt actief gebruik te maken van deze social media website. (uren per week)
5Het percentage van de huidige gebruikers dat verwacht in het komende jaar meer of minder gebruik te maken van deze social media website.


Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

- 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ 2006

+ 2005

+ 2004

+ 2003

+ 2002

+ 2001

+ 2000Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar