Inloggen: | Panellid

Onderzoek open source

's-Hertogenbosch - 18-12-2003. Online onderzoeksbureau heeft in opdracht van zusterbedrijf Ematic Interactive een onderzoek uitgevoerd onder IT beslissers naar de status van open source software binnen de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs. De belangrijkste conclusie is dat er goede kansen liggen voor open source software, maar dat de beslissers op dit moment nog twijfelen.

Open source nog geen gemeengoed

Binnen 22% van de organisaties wordt op dit moment gebruik gemaakt van open source software en/of dienstverlening. Ondanks het feit dat de Nederlandse regering het gebruik van open source stimuleert, kan zeker nog niet worden geconcludeerd dat het gemeengoed is geworden binnen de non-profit sector. Dit wordt nog duidelijker als gevraagd wordt welk percentage van het IT budget toegewezen wordt aan open source. Gemiddeld wordt 9% van het budget gebruikt voor open source (mediaan = 5%). Een mogelijke verklaring is natuurlijk dat open source geen licentiekosten kent. Het is echter ook een aanwijzing dat de non-profit sector relatief nog weinig spendeert aan aanvullende diensten zoals aanpassingen, configuratie, consultancy, implementatie en beheer.

Algemene branchetrends

Uit het onderzoek blijkt ook duidelijk dat de IT beslissers worden getroffen door bezuinigingen in de sector. Bezuinigen wordt het vaakst genoemd (11%) als antwoord op de vraag welke 'thema's' het komende jaar in de eigen organisatie het belangrijkst zijn. Op de tweede plaats staat fusie, samenwerking en (re)organisatie (9%). Het verbeteren van de geleverde kwaliteit is voor 6% van de ondervraagden een belangrijk thema.

Dienstverlening door IT bedrijven

Meer dan de helft van de ondervraagden (55%) kan één of meerdere punten noemen waarop de huidige IT leverancier zich kan verbeteren. Van degenen die verbeterpunten noemen, vindt 19% het prijsniveau te hoog. Een logische verklaring is natuurlijk de eerder geconstateerde druk die ontstaat als gevolg van bezuinigingen. Daarnaast vindt ruim 14% dat het serviceniveau moet worden verhoogd. Ongeveer 5% is van mening dat de leveranciers klantgerichter en klantvriendelijker moeten werken.

Kansen voor open source

Op dit moment is de helft van de ondervraagden enigszins bekend met het fenomeen open source. Het feit dat de bekendheid veel hoger ligt dan het gebruik, biedt mogelijkheden naar de toekomst. Zeker als daarbij stimulans door de regering, druk op de budgetten en een grotere internationale acceptatie van open source in ogenschouw worden genomen.

Toch blijken er in de praktijk een aantal remmende factoren te zijn die de non-profit sector er vooralsnog van weerhouden om open source te omarmen. Ongeveer 39% van de ondervraagden kan één of meer mogelijke nadelen noemen bij het gebruik van open source. Het meest genoemd worden daarbij het gebrek aan ondersteuning/service (23%), compatibiliteit (13%), gebrek aan een standaard (10%), lage kwaliteit (8%), verborgen kosten in verband met onderhoud & beheersbaarheid (8%) en het feit dat niemand aansprakelijk/verantwoordelijk kan worden gesteld bij problemen (6%).

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek werd uitgevoerd in de laatste week van november. In totaal verleenden 561 IT beslissers in de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs hun medewerking door een online enquête in te vullen. In ruil voor deelname ontvangen zij een samenvatting van de resultaten. Respondenten werden gerekruteerd via het panel van online onderzoeksbureau Multiscope, dat ook de uitwerking van de resultaten verzorgde.

Uitgebreide samenvatting

Een uitgebreide samenvatting van de resultaten van het onderzoek zal binnen enkele weken worden gepubliceerd via 'Open Source Magazine'. Deze zakelijke nieuwslog van Ematic Interactive biedt bedrijven en overheden een nieuwsbron die de ontwikkelingen op het gebied van open source software verslaat. Personen die geïnteresseerd zijn in een uitgebreide samenvatting kunnen zich gratis aanmelden voor de e-mail editie op www.opensourcemagazine.nl.

Ematic Interactive : www.ematic.nl
Open source magazine : www.opensourcemagazine.nl


Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ 2006

+ 2005

+ 2004

- 2003

+ 2002

+ 2001

+ 2000Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar