Inloggen: | Panellid

Online advertentiemarkt Nederland

's-Hertogenbosch - 13-12-2000. Online onderzoeksbureau Multiscope heeft een onderzoek verricht naar de markt van online advertenties in Nederland. Bij ruim 1.300 internetgebruikers werden de kennis, houding, gedrag en acties/reacties ten aanzien van internet advertenties gepeild. Daarnaast werden diepte-interviews afgenomen bij toonaangevende partijen zoals Happypoint, Mediasynergy, Netplus, Rabobank, Webads, World Online en Zon. Zowel de aanbod- als vraagzijde van de markt komen uitgebreid aan bod in het onderzoek.

Het onderzoek dat nu is uitgevoerd is een vervolg op de in 1999 uitgevoerde 'Pilot Study - Internet Advertising' van Multiscope. Een van de conclusies uit het rapport is dat internetgebruikers vooral uit nieuwsgierigheid klikken op internet advertenties (76%). Interesse in het product of dienst (60%) en het feit dat het om een attractieve advertentie ging (31%) worden ook vaak door de ondervraagden als reden genoemd. De internetgebruikers die nooit of zelden op advertenties klikken, geven als redenen om niet te klikken het feit dat ze internet advertenties irritant vinden (54%), vooraf niet weten naar welke site de advertentie zal leiden (47%) en het feit dat de advertenties niet attractief zijn (42%).

Attractieve advertenties

De al enige tijd dalende respons op online advertenties blijkt niet veroorzaakt te worden door de toenemende ervaring van internetgebruikers. Er werd geen verband gevonden tussen het aantal jaren dat een gebruiker ervaring heeft met internet versus het klikgedrag. Dit is goed nieuws voor de branche, die responspercentages zou kunnen verhogen door attractievere online advertenties te maken. In eerste instantie lijken vooral zogenaamde 'rich media' advertenties geschikt om de trend van dalende responspercentages te pareren. Van de internetgebruikers die zelden of nooit op advertenties klikken zegt bijna 30% dat deze vorm van advertenties op meer interesse van hun zijde kan rekenen. Binnen de groep 'klikkers' ligt dit percentage zelfs op 65%. Technieken zoals Flash en Real Audio/Video zouden meer gebruikt kunnen worden voor rich media advertenties, aangezien meer dan 60% van de ondervraagden te kennen geeft te beschikken over de benodigde plugins/software.

Actie en reactie

Driekwart van de groep internetgebruikers die wel eens op een advertentie klikt, geeft aan nog wel eens terug te keren naar de site van een adverteerder waar men in eerste instantie door een internet advertentie gekomen is. Positief is ook dat 70% na de doorklik verdere actie onderneemt. De actie bestaat het vaakst uit het bekijken of vragen naar verdere informatie. Uiteindelijk blijkt 26% van de groep die verdere actie onderneemt over te gaan tot bestelling. In de reacties van de adverteerders blijkt het nog steeds mis te gaan. Evenals in het onderzoek van 1999 wordt over het algemeen te traag gereageerd op acties van internetgebruikers. Slechts 25% van de adverteerders reageert binnen één werkdag, 18% heeft langer dan vijf werkdagen nodig om te reageren of reageert helemaal niet. Voor een medium waar alles draait om snelheid is dit onder de maat.

Grafiek reactietijd

Adverteerders

Evenals vorig jaar prijkt BOL fier aan kop van de lijst met adverteerders die internetgebruikers zich kunnen herinneren. KPN, Euroclix, Microsoft en de Telegraaf volgen. Opvallend is dat deze laatste partijen zelf ook (gedeeltelijk) van advertenties afhankelijk zijn voor de inkomsten.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden op de site van Multiscope www.multiscope.nl. In het rapport 'Internet Advertising - The Netherlands' bevinden zich een groot aantal interessante gegevens, die nog niet gepubliceerd zijn. Deze Engelstalige rapportage is beschikbaar voor 1.498 gulden (excl. B.T.W.). Bestellingen kunnen geplaatst worden via de rapportshop op de Multiscope site of door te bellen naar: 073 - 621 21 22.

Mis geen enkel persbericht

Ontvang persberichten voortaan per mail
Inschrijven op nieuwsbrief
Abonneer op nieuwsfeed
Inschrijven op nieuwsbrief

Bezoek ook:

Archief

- 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ 2006

+ 2005

+ 2004

+ 2003

+ 2002

+ 2001

- 2000


Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar